Co nowego w wersji pdf2cad?

  • Automatyczne obracanie oraz odbijanie rysunku w poziomie i w pionie.
  • Ułożenie wszystkich stron zaimportowanych z pliku PDF w jednym pliku projektowym poziomo lub pionowo.
  • Możliwość konwersji plików PDF zabezpieczonych hasłem.
  • Możliwość zaimportowania z pliku PDF również ustawień warstw.
  • Możliwość ignorowania obrazów mniejszych niż określona liczba pikseli.
  • Opcja do ustawienia kolejności wyświetlania obrazów rastrowych.
  • Możliwość konwersji obiektów liniowych do polilinii.
  • Rezygnacja z wersji 32 bit. Dostępna będzie jedynie wersja 64 bit.

 

Pobierz teraz

Files:
exe.png pdf2cad v12 64bit EN v12 64 bit HOT
(123 votes)

Konwerter plików PDF do CAD.

Wersja 30 dniowa testowa.

Date 2020-01-31 File Size 14.93 MB Download 5 138 Download