Dlaczego pdf2cad?

 

W architekturze, budownictwie, przemyśle potrzebna jest współpraca wszystkich członków zespołu we wszystkich fazach projektu - począwszy od projektu do wykonania. Informacja techniczna musi być przekazywana przez cały czas w górę i na dół łańcucha dostaw. Ważną częścią tego łańcucha są rysunki techniczne: projekty, layouty, schematy, mapy, ilustracje, prace artystyczne i inne.

Klienci, dostawcy i partnerzy dla każdego projektu używają różnych aplikacji na różnych platformach. Prowadzi to do problemów z niekompatybilnością dokumentów i straty cennego czasu. Kontrola wersji, kwestia odpowiedzialności i ochrona własności intelektualnej to kolejne powody, dla których nie są przekazywane oryginalne pliki CAD. Coraz więcej kontrahentów i innych członków łańcucha dostaw otrzymuje rysunki w formacie PDF. I często zachodzi potrzeba, z różnych względów (np. przegląd, plotowanie, edycja, pomiary, testy, połączenia, profilowanie, przycinanie) ich przeniesienia do środowiska w którym można edytować takie rysunki.

W wielu przypadkach pliki PDF są częścią zapytania ofertowego i architekci, inżynierowie, aby wykonać dobrą ofertę muszą przerysowywać szkice z zapytania ofertowego.

Większość systemów CAD/CAM/CNC nie obsługuje PDF jako formatu wejściowego. I nie ma prostego sposobu do wyciągnięcia geometrii wektorowej z pliku PDF na format CAD. Tak więc projektanci i operatorzy mają mały wybór; przerysować grafikę ze szkicu, użyć skanowanych papierowych wydruków PDF, lub zastosować oprogramowanie zamieniające wprost format PDF na rysunek wektorowy. Pierwszy sposób jest bardzo czasochłonny. Drugi sposób jest trudny do użytku - rysunek może się ułożyć niewielkim kątem na skanerze, i linie pionowe lub poziome staną się "schodkowe". W obu przypadkach tracimy czas i jakość rysunku.

Jeśli plik PDF został wygenerowany bezpośrednio z aplikacji graficznej CAD, to geometria wektorowa jest ciągle obecna. pdf2cad może szybko i precyzyjnie przekonwertować takie pliki PDF na format pliku DXF, w krótkim czasie zachowując znakomitą jakość.